universell utforming av nettsider
Universell utforming av nettsider

Av Raymond Furre

Uttrykket universell utforming har lenge vært et kjent begrep i byggebransjen. Alle nybygg og offentlige bygg skal ha en konstruksjon som lar folk med ulike handikap enkelt og uproblematisk finne frem og trives i bygget.

Universell utforming videreføres nå til internett.

Universell utforming av nettsider skal åpne for at alle uansett handikap skal kunne benytte seg av tjenester og innhold som er tilgjengelig på Internett.

En nettside er en inngangsport

Internett er som et stort, uendelig bibliotek med mange rom, og hver nettside er en dør til et nytt rom. Myndighetenes krav om universell utforming sikrer at disse inngangsportene har en lik oppbygning. Dette skal åpne for at flere skal kunne bruke internett. Dette vil kunne kutte i driftskostnader og spare tid for bedrifter.

Det er mange som sliter med gikt, svakt syn, lese-og-skrive vansker og annet.  Dette kan gjøre det vanskelig, om ikke umulig å være en aktiv bruker av Internett. Dermed stenges denne gruppen ute fra en viktig del av samfunnet. Ikke nok med det, men de som selger produkter via nettsider går glipp av en stor kundegruppe.

Myndighetene innfører universell utforming av nettsider

Myndighetene innfører et krav om at alle nye nettsider som lages etter 1. juli 2014 skal følge en mal for universell utforming. Dette gjelder alle typer nettsider.

De som allerede har en nettside får tid på seg frem til 2021 til å legge om sin nettside for å etterkomme kravene til universell utforming.

Dette er et noe kontroversielt tema, som her i en artikkel fra Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Tvinger-alle-virksomheter-til-a-skaffe-seg-nye-nettsider-7526952.html#.U0VtENzz1y7

Men det er også noe som mange har ventet på, og som mener at dette vil ha mange positive ringvirkninger.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Villedende-og-tendensiost-om-universell-utforming-7529346.html#.U0VtAtzz1y6

For mange nettsider vil kravet til universell utforming innebære små endringer, som man kan få gjort raskt. Noen vil måtte legge om større deler av nettstedet, noe som kan medføre større utgifter.

Malen fra myndighetene er basert på en rekke kriterier som er godt utprøvd og har vist seg å fungere. Disse er hentet fra Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Fra denne listen med 61 kriterier – klassifisering AAA, har myndighetene plukket ut 35 som da utgjør malen for universell utforming, det som klassifiseres som AA.

Hvordan skal eiere av eksisterende nettsider forholde seg til krav om universell utforming?

De 35 kriteriene som er ramset opp fra myndighetenes side kan være vanskelig å tolke og forstå. Derfor lønner det seg å kontakte noen som kan dette og få dem til å sjekke hjemmesiden opp mot reglene for universell utforming. Her hos webkonsepter gjør vi dette for et lite honorar.

Basert på resultatet av en slik sjekk, må man lage en plan for eventuelle endringer. Det er mange hjemmesider som følger kravene til universell utforming allerede, og for mange andre så innebærer dette mindre endringer. Det er noen hjemmesider som trenger mer oppdatering, men dette vet man ikke før man har fått analysert nettsiden.

Hvis du ikke har fått laget en hjemmeside enda er det viktig at du sjekker at firmaet som lager hjemmesiden din er kjent med kravene i universell utforming. I Webkonsepter.no har vi erfarne programmere som er godt kjent med kravene om universell utforming.

Om forfatter

Raymond Furre er daglig leder og grunnlegger av Webkonsepter.no.

Han har jobbet med digital markedsføring i over 10 år, og hjulpet mange små og mellomstore selskaper lykkes på Internett.

I denne bloggen deler Raymond sin kunnskap om digital markedsføring - kompetanse du kan ta i bruk for din virksomhet.

Noe du lurer på? Send forfatter en melding.