...

Forretningsutvikling

for deg som er nyetablerer eller Når resultatene uteblir

Når nettsiden, nettbutikken, markedsføringen eller merkevarebyggingen ikke gir ønskede resultater, kan det være tegn på at forretningsideen trenger en gjennomgang.

Med over 20 års erfaring som grunder, og rådgiver for nyetableringer og små / mellomstore bedrifter har vi kompetanse du trenger for å få bedriften på rett kurs.

FORRETNINGS MODELL

Behovsavklaring og tilbud.

Som bedriftsleder er kjernen i din virksomhet forretningsmodellen. Forretningsmodellen er mer enn en teoretisk ramme; den definerer markedets behov og ditt unike tilbud. Ved å identifisere et konkret problem som kundene dine står ovenfor, og deretter tilby markedets beste løsning, skaffer du bedriften din et vesentlig konkurransefortrinn og en sterk posisjon i markedet.

Hvorfor? (Problem)

Identifiser utfordringene dine kunder står overfor for å skape en effektiv forretningsstrategi.

Hva? (Løsning)

Design en løsning som ikke bare adresserer problemet, men også skiller seg ut i markedet.

Kunder

Forstå hvem dine ideelle kunder er, deres behov og hvordan du best kan nå dem.

Produkt

Utvikle et produkt eller en tjeneste som resonnerer med kundene og gir dem verdi.

Operasjonell strategi

En tydelig og gjennomtenkt operasjonell strategi vil være avgjørende for å kunne ta de riktige valgene i en travel bedriftsleders hverdag.

Marked

Identifiser og forstå ditt markedssegment for optimal posisjonering.

Konkurrenter

Analyser konkurrentene for å finne ditt unike salgspunkt.

Team

Med riktig team blir utfordringer til muligheter.

Markedsføring

Din merkevarefortelling fortalt på den rette måten.

Distribusjon

Lever produktet ditt effektivt og i rett tid.

Oppstartskost

Riktig budsjettering nå, gir økonomisk trygghet senere.

Driftskostnader

Effektiv kostnads-håndtering sikrer lønnsomhet.

Pengestrøm

Sikre en jevn inntekts-strøm for stabil drift

Finansiering

Strategisk kapital-allokering gir rom for innovasjon.

Partnere

Sterke partnerskap forsterker din forretningsverdi.

Gjennom prosessen utforsker vi ovennevnte tema. Målet er å belyse hvert tema slik at vi kan identifisere områder for forbedring.

Forretningsguide

Guide til en lønnsom forretningside

Når vi utvikler eller videreutvikler en forretningsidé, benytter vi informasjonen vi avdekket i seksjonen om forretningsmodellering.

Vi begynner med å definere forretningskonseptet, analyserer markedsmessige forhold, går deretter inn i oppstartsfasen, fortsetter med prosjektering, og avslutter med en grundig validering av forretningsideen.

Konsept

I konseptfasen fokuserer vi på å utforme et godt verdiforslag. Vi planlegger markedsføring og salgsstrategi, og identifiserer nøkkel-partnere som kan forsterke forreningskonseptet.

Markedsundersøkelse

Ved å utforske markedet, skape personas, analysere konkurrentene og beregne det totale markedspotensialet, gir markedsundersøkelsen innsikten du trenger for å forstå markedet.

Oppstart

I oppstartsfasen fokuserer vi på beregning av oppstartskostnader, undersøke finanseringsmuligheter (bla. Innovasjon Norge), finne de riktige medarbeiderne,  egnet selskapsform og få alt av formaliteter på plass.

Prosjektering

Prosjekteringen handler om å få på plass alt av budsjetter, som driftsbudsjett, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett i tillegg til prognoser og kalkyler. Videre sørge for beregning av fortjeneste og tap i tillegg test av kontantstrøm.

Valildering

Validering av forretningsideen utføres ved hjelp av programvaren vi benytter, der data fra hele forretningsutviklingsprosessen blir prosessert. Dette gir en score fra 1 til 10 som indikerer kvaliteten av forretningsideen. Du får også flere detaljer som kan veilede deg videre i prosessen.

For deg med en etablert virksomhet vil denne gjennomgangen være mindre omfattende enn for de som har en nyetablert bedrift.

Økonomisk veikart

Når forretningsideen er utformet er det tid for å starte budsjettering, vurdere finansieringbehov, samt beregning av profitt og likviditet.

Driftsbudsjett

Vi setter fokus på foretakets inntekter, utgifter og driftsresultat.

Finansering

Om budsjettet krever det utreder vi ulike finanseringsopsjoner.

Profitt- og likvidtet

Det utarbeides prognoser som viser lønnsomhet og likviditet.

Forretningsplan

Sentralt PDF dokument for daglig leder, styret, partnere, medarbeidere, investorer og ved innhenting av kapital

Når vi er i mål med forretningsguiden, genereres det et PDF dokument som inneholder den komplette forretningsplanen. Forretningsplanen er et sentralt dokument som samler innsikt og strategi utviklet gjennom forretningsutviklingsprosessen.

Forretningsplanen lar virksomheten kommunisere sin visjon og strategi til potensielle investorer og partnere. Den er et uvurderlig verktøy ved innhenting av kapital og gir en solid plattform for vekst og bedre lønnsomhet.

+

Målrettet kommunikasjon

Forretningsplanen gir en klar og konsis presentasjon av virksomhetens mål og strategier, noe som gjør den til et effektivt verktøy for kommunikasjon med investorer og andre interessenter.

Strategisk verktøy

Planen fungerer som et veikart for virksomheten, og hjelper ledelsen med å ta informerte beslutninger som støtter virksomhetens overordnede mål og visjon.

PS: Om ønskelig leveres forretningsplanen som trykksak mot et lite tilegg.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe ditt firma?

Book et kostnadsfritt rådgningsmøte for en snakk om hvordan ditt firma kan bli mer konkurransedyktig og tilpasset dagens markedssituasjon.