...

I tiden vi lever i er synlighet i organisk søk på Google avgjørende for å kunne tiltrekke seg nye kunder for å slippe å bruke en formue i betalt annonsering. Denne guiden er laget for å gi deg en dyptgående innsikt i hvordan du kan forbedre din synlighet i organisk søk på Google.

Organisk søk refererer til de ikke-betalte søkeresultatene som vises i Google, basert på søkemotorens algoritmer for å bedømme innholdets relevans og autoritet. I motsetning til betalte annonser, kan ikke disse plasseringene kjøpes; de må fortjenes gjennom strategisk og velinformert søkemotoroptimalisering (SEO).

SEO er en forkortelse for “Search Engine Optimization”.

Målet med denne guiden er å lede deg gjennom de ulike fasene i en vellykket SEO-strategi. Guiden dekker alt fra grunnleggende forståelse av organisk søk, til inngående utforskning av teknisk SEO, innholdsutvikling og bygging av autoritet. Vi vil også dykke inn i hvordan man effektivt kan bruke interne og eksterne lenker, og betydningen av disse for å styrke din nettsides synlighet.

Ved å implementere denne SEO guiden som et strategisk verktøy, vil du kunne skaffe ditt firma bedre synlighet, målrettet nettsidetrafikk og flere kunder.

Grunnleggende om synlighet i organisk søk

I dette kapitlet ser vi nærmere på hva organisk søk er og hvordan Googles søkemotor fungerer.

Organisk søk

Organisk søk refererer til de naturlige søkeresultatene som vises i Google under tekst annonsene som du finner øverst på siden og iblant også nederst på siden. Når en bruker utfører et søk, vises en liste over nettsider som Google-algoritmen har identifisert som relevante og autoritative for de angitte søkeordene. 

Dette utgjør kjernen i organisk søk: Å utvikle godt innhold som leserne finner verdifullt og nyttig. Googles jobb er å finne tegn på at ditt innhold er bedre enn dine konkurrenters innhold, eksempelvis at leserne bruker lengre tid på ditt nettsted enn andre tilsvarende nettsider, at andre nettsider lenker til ditt innhold og ikke minst at ditt innhold blir delt, kommentert og mottar liker på sosiale medier. 

Når alle parametre peker i favør av ditt innhold, vil du se at det du publiserer klatrer fra en posisjon lagt bak i søkeresultatet til side 1 i et Google søk.

Målet med enhver søkemotoroptimaliseringskampanje er å oppnå synlighet på Google, dvs. å få dine nøkkelord på side 1 i Google (søkeposisjon 1 til 10).

Hvordan Googles søkemotor fungerer

For å forstå hvordan du kan forbedre din synlighet i organisk søk, er det viktig å forstå hvordan Googles søkemotor opererer. Denne prosessen kan deles inn i tre hovedsteg:

 1. Crawling: Google bruker bots, også kjent som ‘spiders’ eller ‘crawlers’, for å oppdage nytt og oppdatert innhold på nettet. Disse botsene navigerer gjennom nettsider, følger lenker og samler inn data.
 2. Indeksering: Etter å ha blitt crawlet, blir informasjonen fra nettsider lagt til i Googles indeks, en stor database med oppdaget innhold. Her lagres detaljer om nettstedets innhold, inkludert nøkkelord og relevans.
 3. Rangering: Når et søk utføres, henter Google sider fra sin indeks som matcher brukerens søkeord. Disse sidene rangeres basert på over 200 faktorer, inkludert nøkkelordrelevans, sidekvalitet, brukeropplevelse og antall innkommende lenker.

God forståelse av disse prosessene er viktig for å kunne påvirke hvordan ditt nettsted blir oppdaget og rangert i søkemotorer.

Om Google ikke har gitt synlighet til innhold du har publisert, kan det skyldes problemer med crawling eller indeksering. Google Search Console vil gi deg flere detaljer om årsak, og du kan be om at innholdet crawles og indekseres på nytt.

Nøkkelkomponenter i SEO

Nøkkelordanalyse og Konkurrentanalyse

Synlighet i organisk søk på Google starter med at vi gjør en nøkkelordanalyse og en konkurrentanalyse. Disse prosessene er avgjørende for å forstå både hva dine potensielle kunder søker etter og hvordan dine konkurrenter presterer i søkemotorene.

Om du trenger hjelp til konkurrent analyse og nøkkelordanalyse kan du bestille tjenestene under:

Innhold

Innhold spiller en nøkkelrolle i SEO, og kvaliteten på innholdet har direkte innvirkning på synlighet, og hvordan et nettsted rangeres i søkemotorer. Viktige aspekter ved innholdsutvikling inkluderer:

Kvalitet og relevans

 • Produser innhold som er informativt, engasjerende og direkte svarer på målgruppens behov og spørsmål.
 • Sørg for at innholdet er grundig, godt utforsket og gir reell verdi til leserne.

Nøkkelordoptimalisering

 • Integrer relevante nøkkelord på en naturlig måte som forbedrer innholdets relevans for både søkemotorer og brukere.
 • Inkluder nøkkelord i titler, underoverskrifter og i hovedteksten, men unngå for høy nøkkelordtettet. Ifølge Rankmath er en nøkkelord tetthet på rundt 1% ideelt.

E-A-T: Ekspertise, Autoritet og Troverdighet

 • Ekspertise: Demonstrer fagkunnskap eller spesialisert kunnskap i innholdet ditt, spesielt for emner som krever faglig ekspertise.
 • Autoritet: Bygg og vis nettstedets autoritet ved å produsere høykvalitetsinnhold og få anerkjennelse fra andre respekterte kilder i din bransje.
 • Tillit: Fremhev troverdigheten av innholdet ditt gjennom pålitelige kilder, klar kildehenvisning og transparente forfatterbiografier.

Regelmessig oppdatering og vedlikehold

 • Oppdater eksisterende innhold regelmessig for å holde det aktuelt, nøyaktig og relevant.

Ved å fokusere på disse aspektene av innhold, kan du forbedre nettstedets synlighet i søkemotorresultater og bygge en sterk tilstedeværelse online.

Innholdsproduksjon ved hjelp av kunstig intelligens

Bruken av kunstig intelligens (AI) i innholdsproduksjon stiller spørsmål ved dens effekt på SEO og synligheten i Google-søk. Google har fremhevet at det er innholdets kvalitet som teller for synlighet i organisk søk, uavhengig av om det er produsert av mennesker eller AI.

Når det gjelder AI-generert innhold, er det essensielt at det er informativt, nyttig og av høy kvalitet. For å sikre dette, bør innholdet kvalitetssikres ved at disposisjonen gjennomgås av et menneske før AI går i gang med å produsere innholdet, og deretter korrekturleses av et menneske.

Selv om AI kan bidra til den tidkrevende delen av innholdsproduksjonen, selve skrivingen, er det menneskelig innsikt og bearbeiding som tilfører den nødvendige kvaliteten og unikheten.

Personlige innsikter og ekspertise bør integreres for å skape engasjerende og unikt innhold som appellerer til målgruppen.

Teknisk SEO

Teknisk SEO, også kalt «On-site SEO», er svært viktig for å oppnå bedre synlighet. Her er en oversikt over hvilke komponenter som inngår i teknisk SEO;

 1. Nettsidens hastighet:
  • Hvorfor viktig: Nettsidens lastehastighet påvirker både brukeropplevelse og synlighet. Google favoriserer raske nettsteder.
  • Hvordan forbedre: Minimering av filstørrelser, optimalisering av bilder, bruk av nettlesercaching, og valg av en rask webhotell.
 2. Mobilvennlighet:
  • Hvorfor viktig: Med økende mobilbruk prioriterer Google mobilvennlige nettsteder.
  • Tilpasning: Responsivt webdesign som justerer seg etter enhetens skjermstørrelse.
 3. Sikkerhet – HTTPS:
  • Hvorfor viktig: Sikkerhet er viktig for brukertillit og prefereres av Google.
  • Implementering: Installering av et SSL-sertifikat for å aktivere HTTPS.
 4. Strukturert data – Schema Markup:
  • Hvorfor viktig: Strukturert data hjelper søkemotorer å forstå innholdet ditt bedre.
  • Bruk: Implementere schema markup for å forbedre hvordan søkemotorer leser og representerer din side i søkeresultatet (Også kalt SERPs -> Search Engine Results Pages)

Rankmath

Rankmath er et nyttig programtillegg for deg som benytter WordPress. Programtillegget har mange funksjoner innebygget men i denne sammenhengen anbefaler jeg Rankmath til søkemotoroptimalisering av blogginnlegg. 

Her er en sjekkliste som du får tilgang til i Rankmath. 

Sjekklisten dukker opp på høyre side av blogginnlegget, der du får en poengscore etter hvor mange av punktene i sjekklisten som er oppfylt:

 1. SEO tittel: Kontrollerer om målnøkkelordet er inkludert i SEO-tittelen.
 2. Metabeskrivelse: Sjekker om metabeskrivelsen inneholder målnøkkelordet og oppsummerer innholdet.
 3. Fokuserte nøkkelord: Analyserer bruk og plassering av fokuserte nøkkelord i innholdet.
 4. URL-struktur: Evaluerer om URL-en er SEO-vennlig og inneholder målnøkkelordet.
 5. Overskrifter (H1, H2, H3, osv.): Sjekker bruk av nøkkelord i overskrifter og riktig bruk av overskriftstagger.
 6. Innholdslesbarhet: Vurderer lesbarheten basert på avsnittslengde og bruk av punktlister eller nummererte lister.
 7. Interne lenker: Kontrollerer tilstedeværelsen og relevansen av interne lenker i innholdet.
 8. Eksterne lenker: Sjekker om det er eksterne lenker og om disse er relevante og autoritative.
 9. Bilde Alt-attributter: Undersøker om bilder har alt-attributter som beskriver bildets innhold.
 10. Nøkkelord i innledningen: Sjekker om målnøkkelordet forekommer tidlig i innholdet.
 11. Nøkkelordtetthet: Analyserer tettheten av målnøkkelordet i teksten for å unngå overoptimalisering.
 12. Innholdslengde: Evaluerer om innholdet har tilstrekkelig lengde i forhold til emnets kompleksitet.
 13. Tittelkodens lengde: Sjekker om lengden på tittelkoden er innenfor anbefalte grenser.
 14. Permalenke: Vurderer om permalenken er kort og beskrivende.
 15. Fokuserte nøkkelord i under tittler: Undersøker om fokuserte nøkkelord er brukt i underoverskrifter.

Squirrel SEO

Squirrel SEO er et annet verktøy jeg vil anbefale for deg som benytter WordPress.

Squirrel SEO har innebygget tilsvarende sjekkliste som den du så ovenfor for Rankmath, men Squirrel SEO er etter min vurdering bedre på noen sentrale områder:

 • Squirrel SEO har innebygget nøkkelordanalyse verktøy, noe Rankmath mangler.
 • Nøkkelord rangeringsdata levert av Squirrel SEO er mer korrekt enn data levert av Rankmath.
 • Squirrel SEO gir mulighet for søkemotoroptimalisering av mange flere parametre enn hva Rankmath kan tilby.

Ta kontakt om du ønsker et abonnement på Squirrel SEO. Vi kan gi deg bedre pris enn hva du finner på Squirrel SEOs egen hjemmeside.

Autoritet & synlighet

I SEO-sammenheng refererer autoritet til et nettsteds styrke og troverdighet i “øynene” til søkemotorer som Google. Det er en avgjørende faktor for hvordan et nettsted rangeres. Å bygge autoritet innebærer å etablere nettstedet ditt som en pålitelig og respektert kilde for informasjon, både generelt og innenfor spesifikke emneområder.

Hvorfor autoritet er viktig:

 • Tillit fra søkemotorer: Høy autoritet signaliserer til søkemotorer at nettstedet ditt er en pålitelig kilde for informasjon.
 • Bedre rangeringer: Nettsider med høy autoritet har en tendens til å rangere bedre i søkemotorresultatene.
 • Økt synlighet: Med bedre rangeringer kommer økt synlighet og potensielt mer trafikk til nettstedet ditt.

Med denne forståelsen av autoritetens rolle, la oss nå utforske de to hovedtypene av autoritet: Domene autoritet og tematisk autoritet.

Domene autoritet

Domene autoritet (DA) angir et nettsteds omdømme og styrke i forhold til SEO. Det er en viktig faktor for hvordan nettstedet rangeres av søkemotorer.

 • Kvalitet over Kvantitet: Fokuser på å skaffe lenker fra høykvalitets og relevante kilder.
 • Naturlig Lenkeprofil: Oppnå en variert lenkeprofil som inkluderer lenker fra ulike typer domener.

Lagvis lenkebygging

Lagvis lenkebygging er en teknikk som gir sterkere domene autoritet enn om du kun bygger lenker direkte til nettstedet ditt. Se for deg 4-5 nivåer av nettsteder der ditt nettsted er på det øverste nivået. Lengst ned finner vi et stort antall nettsteder med lav domene autoritet, som lenker til nettstedene på nivået over.

På grunn av mengden med lenker som peker fra dette nivået øker domeneautoriteten for nettstedene på nivået over. Samme skjer fra dette nivået til nivået over der igjen, der domeneautoriteten øker på grunn av mengden lenker, i tillegg til at disse lenken har oppnådd en høyere domene autoritet enn på det laveste nivået.

Nettstedene på nivået under ditt nettsted har derfor oppnådd høy domene autoritet på grunn av denne lagvise lenkebyggingen, og når nettstedene på nivået under ditt nettsted lenker til din nettside gir dette sterk domene autoritet til ditt domene.

Moz & Ahrefs

 • Moz og Ahrefs: Moz og Ahrefs er anerkjent som “bransjestandard” for å beregne domeneautoritet. Moz bruker betegnelsen DA (Domain Authority) og Ahrefs bruker DR (Domain Rating) for sine beregninger.
 • Betydningen av DA og DR: Disse målingene gir en indikasjon på hvor sannsynlig det er at et nettsted vil rangere i søkemotorresultater. De brukes til å overvåke et nettsteds autoritet over tid og sammenligne det med konkurrenter.

Page Authority (PA)

 • Hva er Page Authority: Page Authority er en score utviklet av Moz for å forutsi hvor godt en bestemt side vil rangere på søkemotorresultatsider (SERP).
 • Forskjellen fra DA: Mens DA gir en indikasjon på den generelle autoriteten til et helt nettsted, fokuserer PA på styrken av en enkelt side.
 • Bruk av PA: PA er nyttig for å vurdere styrken til individuelle sider på et nettsted, og kan brukes til å identifisere sider som kan dra nytte av ytterligere optimalisering eller sterkere interne/eksterne lenker.

Om du trenger hjelp til å styrke din domeneautoritet kan du bestille vår «domene autoritetsboost».

Tematisk autoritet

Tematisk autoritet refererer til anerkjennelsen av et nettsted som en ekspert innenfor et spesifikt emneområde eller nisje.

Etablering som ekspert:

 • Fokusert og dyptgående innhold: Produser innhold som dekker spesifikke emner grundig.
 • Regelmessig publisering: Oppretthold en konsekvent publiseringsfrekvens for å bygge og vedlikeholde autoritet over tid.

Engasjement og deling:

 • Sosial deling og samarbeid: Fremme innholdet gjennom sosiale medier og samarbeide med andre eksperter i ditt felt.
 • Gjesteblogging og intervjuer: Bidra med din ekspertise på andre relevante plattformer for å øke rekkevidden.

Å fokusere på både domene og topisk autoritet kan effektivt øke din nettsides synlighet og troverdighet i søkemotorresultater.

Utvikling og implementering av en SEO strategi

Effektiv SEO krever en gjennomtenkt strategi som inkluderer alt vi har drøftet til nå. I denne delen vil vi gå gjennom hvordan du kan utvikle og implementere en slik strategi.

Målgruppeanalyse og nøkkelordanalyse

 1. Forstå målgruppen din: Identifiser hvem din primære målgruppe er, hva de er interessert i, og hvilke problemer eller behov de har som ditt nettsted kan løse.
 2. Gjør en nøkkelordanalyse: Bruk verktøy som Keyword Revealer og RankAtom for å finne nøkkelord og fraser som din målgruppe bruker i sine søk. Fokuser på både nøkkelord med høyt søkevolum og nøkkelord som inneholder 3-4 ord i søkefrasen (På fagspråket kalt «long tail keyword»).
 3. Gjør en konkurrentanalyse: Sjekk hvilken domene autoritet du trenger for å kunne utkonkurrere dine konkurrenter.

Utvikling av SEO-vennlig Innhold

 1. Planlegg innholdet: Basert på din nøkkelordanalyse, planlegg og utvikle innhold som dekker temaene og spørsmålene din målgruppe er opptatt av. Tips: Blogginnlegg er bedre egnet for søkemotoroptimalisering enn statiske sider da lengre innhold normalt gir bedre synlighet, noe som ikke harmoniserer med lengden på innholdssider, som bør vært korte for bedre konvertering av nettside trafikk.
 2. Innholdsoptimalisering: Sørg for at innholdet ditt er optimalisert for søkemotorer, samtidig som det er engasjerende og nyttig for brukerne. Følg beste praksiser for tittelkoder, metabeskrivelser, bruk av nøkkelord og strukturering av innhold. Mer om dette lengre ned i guiden.

Teknisk optimalisering av nettstedet

 1. Nettstedsarkitektur: Sikre at nettstedets struktur er logisk og brukervennlig. Dette inkluderer brukervennlig navigasjon (meny), bruk av interne lenker, og mobilvennlig design.
 2. Ytelsesoptimalisering: Forbedre nettstedets lastehastighet gjennom komprimering av bilder, minimering av kode, og bruk av hurtigbuffer.

Lenkebygging og forbedring av domenes autoritet

 1. Intern lenkebygging: Bruk interne lenker for å hjelpe søkemotorer med å forstå strukturen på nettstedet ditt og spre sideautorisasjon. En side med høy side autoritet som lenker til en side med lavere side autoritet, bidrar til sterkere side autoritet for siden med lavere side autoritet. 
 2. Ekstern lenkebygging: Fokuser på å skaffe kvalitetsbacklinks fra andre relevante og autoritative nettsteder.

Måling og analyse av synlighet på Google

For å sikre at du skal lykkes med å oppnå bedre synlighet på Google, er det viktig med løpende overvåkning og analyse.

Bruk av analyseverktøy

 1. Keyword Revealer, RankAtom og Squirrel SEO for nøkkelord- og konkurrentanalyse:
  • Disse verktøyene er ideelle for å identifisere relevante og effektive nøkkelord.
  • De hjelper med å finne søkeord og fraser som er viktige for målgruppen din, og gir innsikt i søkevolum og konkurranse.
 2. RankMath og Squirrel SEO for tekniske SEO:
  • Disse verktøyene er effektive for å analysere og optimalisere sidene dine, slik at de møter søkemotorers kriterier.
  • De gir innsikt i viktige faktorer som tittelkoder, metabeskrivelser og innholdets struktur.
 3. Wope for overvåkning av nøkkelord rangering:
  • Wope er et nyttig verktøy for å overvåke hvordan dine nøkkelord rangerer i søkemotorresultatsidene.

Analyse av SEO KPIér

 1. Trafikkanalyse:
  • Se på trafikkmønstre, inkludert antall besøkende, varighet av besøk, og kilder til trafikk.
  • Identifiser hvilke sider som presterer best og hvilke som trenger forbedring.
 2. Konverteringsrate:
  • Mål hvor effektivt nettstedet ditt konverterer besøkende til kunder eller leads.
  • Analyser hvilke sider som fører til de høyeste konverteringsratene og undersøk hvorfor.
 3. Brukeratferd:
  • Analyser brukeratferdsdata som fluktfrekvens og tid brukt på siden for å forstå brukerengasjement.
 4. Kontinuerlig overvåking og justering:
  • Regelmessig overvåkning og analyse av disse KPIéne er viktig for å forstå effekten av din SEO-strategi.
  • Vær klar til å gjøre justeringer basert på dataene for å forbedre ytelsen kontinuerlig.

SEO prosessen oppsummert

For å gjøre informasjon jeg har delt med deg mer anvendelig finner du her et forslag til aksjonsplan for implementering av SEO strategi for bedre synlighet på Google

 1. Gjør en nøkkelordanalyse for å identifisere dine viktigste nøkkelord.
 2. Gjør en konkurrentanalyse for å avdekke hvor sterk domene autoritet dine konkurrenter har.
 3. Iverksett styrking av domene autoritet dersom dersom konkurrentanalyse tilsier at dette er nødvendig.
 4. Gå i gang med å produsere søkemotoroptimalisert innhold; først og fremst blogginnlegg, da statiske sider er mindre egne som forklart tidligere i denne guiden.
 5. Bygg lenker til blogginnlegg (og eventuelt sider) som behøver sterkere side autoritet for å rangere på side 1 i Google.
 6. Følg med på rangeringsrapporter og trafikkanalyser for å være sikker på at du er på rett vei.

Noen ord til slutt

Denne SEO guiden inneholder mange års erfaring og kompetanse som du nå kan ta i bruk for å skaffe ditt eget firma bedre synlighet i organisk søk på Google. 

Om du synes søkemotoroptimalisering kan virke komplisert og kanskje noe utfordrende, kan jeg bistå med min kompetanse og ekspertise på de deler av søkemotoroptimalisering du helst ikke ønsker å gjøre selv. Eller jeg kan ivareta hele jobben med å gi ditt firma bedre synlighet på Google dersom det er ønskelig.

Book et møte i kalenderen for en hyggelig og kostnadsfri snakk om bedre synlighet i organisk søk på Google.