...

Alle som har en nettbutikk eller en kommersiell nettside og benytter Google Analytics, ser med tungt hjerte at så mye som 98% av besøkende forlater nettsiden uten å gjøre et kjøp eller ta kontakt.

Det er arbeidskrevende og kostbart å genere salgs prospekter og salg via websiden, og det kan derfor være frustrerende å oppdage at så mange forlater nettsiden uten at noe mer skjer.

Tidligere var det ingenting du kunne gjør for å tiltrekke deg oppmerksomhet fra disse besøkende, men etter innføringen av retargeting har dette endret seg svært mye. La oss ta en nærmere titt på retargeting

Hva er retargeting?

Retargeting betyr å vise dine Facebook annonser, Google AdWords annonser eller annonser via Google Displaynettverket (Googles annonsepartnere) for alle som har besøkt nettsiden din.

Retargeting gjør det dermed mulig å påvirke personer som har besøkt nettsiden din og forlatt, til å komme tilbake til nettsiden din og fullføre handelen i nettbutikken eller foreta en konkret handling (som å laste ned en ebok, fylle ut et salgs prospekt skjema, melde seg på et seminar eller lignende).

Markedsføring handler om å vise dine annonser tilstrekkelig mange ganger til at besøkende husker ditt varemerke og har deg og ditt firma i bakhodet når behovet melder seg. Med retargeting har vi som driver med markedsføring fått et viktig verktøy til disposisjon for å nå en målgruppe som vi vet har vist interesse for våre produkter og tjenester – de som har besøk nettsiden vår.

Hvordan fungerer retargeting?

Du tar i bruk retargeting ved å installere en liten kode på nettsiden din. Ved hjelp av denne koden blir en “cookie” tatt i bruk som sporer hver enkelt besøkendes navigasjon gjennom nettsiden din. Disse dataene om hvilke sider besøkende har besøkt benyttes så til å målrette annonser tilpasset hvilke sider som har blitt besøkt.

Du kan altså segmentere dine annonser svært detaljert og målrettet ved hjelp av retargeting. En bra start er naturligvis å lage en generell kampanje for alle som har besøkt nettsiden din, men ekstra interessant blir det når du målretter en kampanje mot alle som har besøke en bestem side på nettstedet ditt. Det er her regargeting kommer til sine fulle rett – jo bedre segmentering du klarer å gjøre – jo mer målrettet blir markedsføringen din, noe som igjen gjør seg utslag i bedre respons og konvertering.

 

Om du eksempelvis målretter en kampanje mot et bestemt produkt – la oss si du selger kopi papir – kan du lage en annonse med et spesial tilbud for alle som har besøke produktsiden som beskriver A5 kopi papir på nettsiden din.

Ny mulighet til å gjøre besøkende om til kunder

Den største fordelen med retargeting er at du kan målrette markedsføringen din mot mennesker som allerede er kjent med dine produkter og tjenester. Dette gjør retargeting mye mer kostnadseffektivt enn om du kjører en annonse kampanje uten regargeting, til et bredt publikum som aldri har hørt om deg og dine produkter og tjenester.

Det heter seg at du må være i kontakt med dine salgsprospekter 7 ganger i gjennomsnitt før du kan regne med å gjøre et salg. Og det å ha mulighet til å vise dine annonser ikke bare 1 gang med flere ganger til samme person, vil i sterk grad bidra til å øke eksponeringen av dine produkter og tjenester og dermed også salget.

Publikumsdata fra retargeting – uvurderlig i fremtidig markedsføring

Retargeting koden som må installeres på nettsiden din legger alle besøkende på nettsiden din i en egen publikums liste. Publikumslisten har mye til felles med en epost markedsførings liste, og kan bli brukt flere ganger.

Ved å bruke denne listen, kan du lage målrettede kampanjer til detaljerte segmenter av markedet ditt slik forklart innledningsvis.

Flere som klikker på annonsen din

 

Som du vet så gir retargeting mulighet for svært presis målretting av dine annonser, og annonsene dine blir vist til personer som vil finne dine annonser veldig relevante.

Derfor kan retargeting gi en CTR (Click Thru Rate eller på norsk “Gjennom Klikks Rate) på mellom 0.30% og 0.95%, noe som er 3 til 10 ganger høyere enn gjennomsnittlig gjennomklikks rate for annonser uten retargeting.

I et markedet der vi betaler for annonse visninger er høy CTR det samme som rimeligere annonsering og langt flere klikk på annonsene.

CTR = Click Thru Raten (Antall klikk i forhold til antall visninger). CPC = Cost per Click (Pris per klikk)

Tips til hvordan bruke retargeting effektivt

Unngå overeksponering

Selv om retargeting er en nyttig og kraftfull måte å drive markedsføring på, er det viktig at du ikke overdriver.

Faren ligger i at du utsetter de som har vært innom websiden din for en overeksponering av annonsene dine, der du i verste fall kan oppnå at folk blir lei av å se annonsene så hyppig.

Sett frekvens begrensning

Frekvens begrensning betyr å sette en grense for hvor mange ganger en person vil se din annonse i en retargeting kampanje.

Oppsummering

Som du ser er retargeting et effektivt verktøy som kan gjøre underverker for markedsføringen av ditt varemerke, produkter og tjenester. Hver besøkende på nettsiden din er verdifull, og retargeting gjør det mulig å målrette annonseringen til absolutt alle som har besøk nettsiden din. Spesielt å kunne lage utvalgte segmenter gir veldig spennende markedsføringsmuligheter med retargeting.

Samtidig er det å sette opp retargeting litt omstendig og kan være komplisert – spesielt for Google AdWords. Og det er en del ting å ta i betrakning, som for eksempel overeksponering nevnt ovenfor.

Webkonsepter.no har god erfaring med retargeting og kan hjelpe deg i gang.