Universell utforming av nettsider – Bestill gratis analyse

Uttrykket universell utforming har lenge vært et kjent begrep i byggebransjen. Alle nybygg og offentlige bygg skal ha en konstruksjon som lar folk med forskjellige handikap enkelt og uproblematisk finne frem og trives i bygget.

Universell utforming videreføres nå til internett.

Universell utforming av nettsider skal åpne for at alle uansett handikap skal kunne benytte seg av tjenester og innhold som er tilgjengelig på Internett.

En nettside er en inngangsport

Internett er som et stort, uendelig bibliotek med mange rom, og hver nettside er en dør til et nytt rom. Myndighetenes krav om universell utforming sikrer at disse inngangsportene har en lik oppbygning. Dette skal åpne for at flere skal kunne bruke internett. Dette vil kunne kutte i driftskostnader og spare tid for bedrifter.

Det er mange som sliter med gikt, svakt syn, lese-og-skrive vansker og annet.  Dette kan gjøre det vanskelig, om ikke umulig å være en aktiv bruker av Internett. Dermed stenges denne gruppen ute fra en viktig del av samfunnet. Ikke nok med det, men de som selger produkter via nettsider går glipp av en stor kundegruppe.

Myndighetene innfører universell utforming

Myndighetene innfører et krav om at alle nye nettsider som lages etter 1. juli 2014 skal følge en mal for universell utforming. Dette gjelder alle typer nettsider.

De som allerede har en nettside får tid på seg frem til 2021 til å legge om sin nettside for å etterkomme kravene til universell utforming.

Dette er et noe kontroversielt tema, som her i en artikkel fra Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Tvinger-alle-virksomheter-til-a-skaffe-seg-nye-nettsider-7526952.html#.U0VtENzz1y7

Men det er også noe som mange har ventet på, og som mener at dette vil ha mange positive ringvirkninger.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Villedende-og-tendensiost-om-universell-utforming-7529346.html#.U0VtAtzz1y6

For mange nettsider vil kravet til universell utforming innebære små endringer, som man kan få gjort raskt. Noen vil måtte legge om større deler av nettstedet, noe som kan medføre større utgifter.

Malen fra myndighetene er basert på en rekke kriterier som er godt utprøvd og har vist seg å fungere. Disse er hentet fra Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Fra denne listen med 61 kriterier – klassifisering AAA, har myndighetene plukket ut 35 som da utgjør malen for universell utforming, det som klassifiseres som AA.

Hvordan skal eiere av eksisterende nettsider forholde seg til krav om universell utforming?

De 35 kriteriene som er ramset opp fra myndighetenes side kan være vanskelig å tolke og forstå. Derfor lønner det seg å kontakte noen som kan dette og få dem til å sjekke hjemmesiden opp mot reglene for universell utforming. Her hos webkonsepter gjør vi dette gratis.

Basert på resultatet av en slik sjekk, må man lage en plan for eventuelle endringer. Det er mange hjemmesider som følger kravene til universell utforming allerede, og for mange andre så innebærer dette mindre endringer. Det er noen hjemmesider som trenger mer oppdatering, men dette vet man ikke før man har fått analysert nettsiden.

Hvis du ikke har fått laget en hjemmeside enda er det viktig at du sjekker at firmaet som lager hjemmesiden din er kjent med kravene i universell utforming. I Webkonsepter.no har vi erfarne programmere som er godt kjent med kravene om universell utforming.

Vil du vite mer?

Myndighetene har laget noen informasjons-sider om dette. Dessverre er mye av dette svært vanskelig å forstå. Derfor vil vi Webkonsepter.no lage en artikkelserie der vi tar for oss de forskjellige kravene og forklare hva dette kan bety for din bedrift og din hjemmeside.

Følg med på www.webkonsepter.no/blogg/ i tiden som kommer for å få med deg mer om Universell Utforming eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringene på epost.

Ta gjerne kontakt med oss i webkonsepter for å få en gratis og uforpliktende sjekk av din nettside for å se om den oppfyller kravene til universell utforming.

Skulle du ha behov for mer informasjon, praktisk hjelp til utforming eller annet, kan vi hjelpe.

Vi tilbyr en times gratis rådgiving med våre dyktige konsulenter, enten per telefon eller ved at vi kommer til deg. Dette er helt gratis og uforpliktende og på denne måten kan du trygt og enkelt få den informasjonen du trenger for å få maksimalt ut av din hjemmeside.12

0 Comments

Skrevet av Raymond Furre

Raymond er daglig leder av Webkonsepter.no og har opparbeidet spesialkompetanse på branding, digital markedsføring og webutvikling siden år 2005.

12. April 2014

Du vil muligens også like…