Synlighet

Bli synlig i søk

90% av alle som innhenter informasjon starter med et Google søk, og 74% av alle kjøp starter med et søk etter produktet eller tjenesten.

Når dine søkeord rangerer på side 1 i et Google søk, er dette svært verdifullt for bedriften din, da trafikken fra Google ofte resulterer i flere salgsprospekter eller salg i nettbutikken.

synlighet

Begrepsforklaring

For å unngå begrepsforvirring ønsker jeg å klargjøre noen bereper før vi går i dybden av hvordan du kan oppnå bedre synlighet.

Arbeidet med å oppnå god synlighet på dine søkeord kalles Søkemotoroptimalisering. Oversatt til engelsk blir dette «Search Engine Optimization» eller «SEO» som det forkortes til.

SEO prosessen

Slik oppnår nettstedet ditt bedre synlighet.

01

Søkeord analyse

I søkeordanalysen finner vi søkeord som har bra søkevolum der konkurransen ikke er større enn at det vil være mulig å oppnå en side 1 posisjon.

02

Optimalisering

I optimaliseringsfasen er det viktig å sørge for at nettsiden din er rask, at innholdet du publiserer er bra, og optimalisert slik at det er enkelt for Google å indeksere.

03

Styrke autoriteten

For at Google skal gi dine søkeord en side 1 posisjon trenger nettsiden din å bli anerkjent av andre nettsteder som en autoritet i bransjen med solid ekspertise.

SEO snakk

Har du lyst å vite mer om hvordan ditt firma kan oppnå en side 1 posisjon på Google? Bestill tid for et uforpliktende (og kostnadsfritt) rådgivningsmøte.

Synlighet Case Study

For at du enklere skal forstå SEO prosessen og hva som skjer i hvert steg har vi laget en Case Study med noen konkrete eksempler.

Steg nr 1

Søkeordanalyse

SEO prosessen starter med søkeordanalysen. Søkeordanalysen har som målsetning å finne de best egnede søkeordene for din bransje som din nettside har en viss mulighet til å rangere på.

Hva er de best egnede søkeordene for bedre synlighet? De best egnende søkeordene for bedre synlighet på Google er søkeord som har et visst søkevolum per måned, og som ikke har mer konkurranse fra andre nettsteder enn at det er mulig for din nettside å oppnå en side 1 posisjon. Det er også viktig å velge ut søkeord etter hvor i kundereisen den enkelte er; noen er kun i utforsker modus og benytter søkeord for å innhente informasjon mens andre er i kjøpsmodus og benytter søkeord for å finne beste tilbud.

Eksempel 1: Søkeordanalyse for TA regnskap: I det skjembildet over har vi gjort en søkeordanalyse for regnskapsbyrået taregnskap.no. «Avg. KC» står for «Average Keyword Competitiveness» og kan oversettes med noen ala «gjennomsnittlig nøkkelord konkurransedyktig».

I det avlange skjermbildet over ser du hvilken «SEO Autoritet» (mer om dette i steg 3) karegnskap.no har og hvilken «Avg. KC» dette resulterer i.

Enkelt forklart kan du si at jo bedre «Avg. KC» et nettsted har, jo flere søkeord har nettstedet mulighet til å få på side 1 i et Google søk.

KA regnskap har en relativt lav «Avg. KC», som begrenser hvilke nøkkelord det realistisk sett er mulig å rangere på side 1. Min anbefaling til TA regnskap ville vært å plukket ut noen nøkkelord som ligger under 25 «Avg. KC» og arbeidet med å øke SEO autoriteten paralellt.

Steg nr 2

Optimalisering

Hvilken optimalisering for bedre synlighet er vanlig å gjøre på nettsiden generelt?

Optimalisering på nettsiden handler om å klargjøre nettsiden din slik at den tilfredstille kravene Google stiller; blant annet at innholdet generelt tilfredstiller Googles regningslinjer for E.A.T (Expertise, Authority & Trustworthyness) – dvs at innholdet har faglig tyngde, blir delt på andre nettsteder og er til å stole på. I tillegg legger Google vekt på en god brukeropplevelse, at nettsiden laster hurtig, er sikker, mobiltilpasset, m.m.

Hvordan optimalisere nettside innholdet for bedre synlighet på Google?

I tillegg til optimalisering av selve nettsiden er det også viktig å optimalisere hver side eller bloggpost som du målretter for bedre synlighet.

Den generelle regelen er at du trenger å publisere en side eller en bloggpost for hvert søkeord du ønsker å rangere for. Det er imidlertid mulig å rangere for 2 eller flere søkeord per side eller blogginnlegg – men det stiller større krav til hvordan du utformer teksten.

Eksempel 2: SEO optimalisering av bloggpost. I det første skjermbildet over i denne seksjonen har vi optimalisert bloggposten «Nettside strategi – for deg som vurderer anskaffelse av en ny nettside» for søkeordet «Nettside strategi». I det andre skjermbildet ser du at søkeordet rangerer på posisjon 1 på side 1 i et Google søk. Da teller vi ikke med de 4 annonsene som ligger først. 

Trenger du hjelp til å lage SEO optimaliserte sider og blogginnlegg? Ta kontakt som hjelper vi deg.

Steg nr 3

Styrke SEO autoriteten

I dette skjermbildet finner du to begreper som det er nyttig å vite noe om; «Trust Flow» og «Citation Flow».

En høy «Trust Flow» indikerer at påligelige og høyt rangerte sider lenker tilbake til nettstedet. En høy «Citation Flow» score indikerer at et stort antall nettsteder har laget lenke til nettstedet det gjelder.

 

Eksempel 3: Webkonsepter.no´s SEO autoritet. I dette eksemplet har vi vist vår egen SEO autoritet. Vi har en Trust Flow på 44 og en Citation Flow på 34, som er relativt bra til å være et mindre selskap. Dette gir dermed en «Target Keyword Competitiveness» på mellom 45 og 54, og gjør at Webkonsepter.no har god mulighet til å rangere på søkeord (ref skjermbildet i steg 1 søkeordanalyse) som ligger under «Avg. KC» 45. Kanskje også for søkeord helt opp til «Avg. KC» 54.

Hvordan styrke mitt nettsteds SEO autoritet?

For å styrke ditt nettsteds SEO autoritet er det viktig at du lager innhold som er nyttig og interessant å lese, og som blir delt – da delinger betyr lenker tilbake til nettsiden din.

På samme måte som vi har bygget opp en sterke SEO autoritet for Webkonsepter.no kan vi bygge opp en tilsvarende sterk SEO autoritet for ditt nettsted. Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri SEO snakk.

ps. I skjermbildet står det «8 referring domains» og «21 backlinks». Disse tallene er misvisende da det er mange flere domener som refererer til Webkonsepter.no og lenker som peker til Webkonsepter.no

Rapportering

Vi benytter WordPress plugin RankMath når vi optimaliserer nettsider eller nettbutikker. Under finner du noen eksempler på rapporter du får tilgang til i RankMath.

I rapporten du ser over finner du en oversikt over utvalgte søkeord, antall søk per måned (Impressions), antall klikk per måned, rangeringsposisjon på Google og rangeringsposisjon historisk sett.

Andre rapporter du får tilgang er en historisk oversikt over antall søkeord visninger, totalt antall klikk, totalt antall søkeord på nettsiden og gjennomsnittlig posisjon. 

Du får også en oversikt over antall sider eller blogginnlegg som er optimalisert bra, OK, dårlig eller ikke optimalisert i det hele tatt.

Du vil kunne se hvor mange søkeord du har innenfor posisjon 1-3, 4-10 og 10-50.

RankMath pro gir også en oversikt over hvilke søkeord som gjør det best, hvilke søkeord som gjør det dårligst av samtlige søkeord som har fått en rangering – men også hvilke søkeord av de du har valgt ut som gjør det best eller dårligst.

I flere av rapportene på denne siden ser du tall i grønn farge. Dette indikerer fremgang i arbeidet med å gjøre nettsiden synlig. Eksempelvis kan vi se antall posisjoner et nøkkelord har forbedre sin posisjon

Dette er bare noen av mange rapporter du vil kunne se i RankMath pro.

Nettløsning

For å oppnå god synlighet og søkemotoroptimalisering er det viktig å velge riktig nettløsning.

tips

WordPress

Selv om nettløsninger som Wix og og Webnode støtter søkemotoroptimalisering på et grunnleggende nivå, eksempelvis ved å kunne bestemme at overskriften skal ha H1 tag, bør det nevnes at WordPress har funksjonalitet som gjør arbeidet med søkemotoroptimalisering enklere og mer brukervennlig.

Vi benytter som nevnt lengre opp på denne siden WordPress programtillegget RankMath når vi utfører søkemotoroptimalisering.  RankMath er brukervennlig og gjør arbeidet med søkemotoroptimalisering forståelig selv for deg som ikke jobber med søkemotoroptimalisering til vanlig. I tillegg er det ingen som slår WordPress på publisering.

tips

WordPress

Selv om nettløsninger som Wix og og Webnode støtter søkemotoroptimalisering på et grunnleggende nivå, eksempelvis ved å kunne bestemme at overskriften skal ha H1 tag, bør det nevnes at WordPress har funksjonalitet som gjør arbeidet med søkemotoroptimalisering enklere og mer brukervennlig.

Vi benytter som nevnt lengre opp på denne siden WordPress programtillegget RankMath når vi utfører søkemotoroptimalisering.  RankMath er brukervennlig og gjør arbeidet med søkemotoroptimalisering forståelig selv for deg som ikke jobber med søkemotoroptimalisering til vanlig. I tillegg er det ingen som slår WordPress på publisering.

Om du trenger en ny eller bedre WordPress nettside eller nettbutikk, ta kontakt så helper vi deg.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de ofteste stilte spørsmål omkring synlighet og søkemotoroptimalisering.

Hvor lang tid tar det å bli synlig i søk på Google?

Tiden det tar å bli synlig i søk på Google avhenger av flere faktorer som hvor stor konkurranse det er på søkeordet, hvor godt nettsiden din er optimalisert, hvor mange lenker som peker til nettsiden din, m.m. Om du velger riktig søkeord og søkemotoroptimalisering blir gjort på riktig måte går det vanligvis 1-3 måneder å oppnå bedre synlighet.

Er det mulig å gjøre søkemotor optimalisering selv?

Ja, det er fullt mulig å gjøre søkemotoroptimalisering selv. Ved hjelp av RankMath kan du optimalisere sider og blogginnlegg. Da SEO prosessen består av flere steg kan det imidlertid være lurt å gjøre søkemotoroptimalisering i samarbeid med en profesjonell samarbeidspartner.

Er søkemotor optimalisering dyrt?

Sammenlignet med betalt annonsering er søkemotoroptimalisering en rimelig investering. Når du har oppnådd en side 1 posisjon på Google i et organisk søk får du trafikk til nettsiden din helt gratis, trafikk som du normalt måtte betalt en pris per klikk for. På sikt blir det derfor dyrt å skaffe seg god synlighet gjennom annonsering og tilsvarende rimelig ved å benytte søkemotor optimalisering. 

I en synlighetskampanje; kan jeg skrive innholdet selv?

Om du skriver godt, er det fullt mulig å skrive innholdet selv. Det er imidlertid to argumenter som taler mot å skrive innholdet selv; 1) Tiden er en knapp faktor og det viser seg ofte at tiden benyttes til det som gir inntekter her og nå, og da blir arbeid som å produsere innhold til en synlighetskampanje ofte nedprioritert. 2) Et søkeord må være med i innholdet du produserer et gitt antall ganger og siden eller bloggposten må skrives på en måte som engasjerer og blir delt. Dette krever litt øvelse. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt