Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

For Lagerboks.no laget vi en priskalkulator for basert på en plugin for Woocommerce. Først designet Raymond Furre en wireframe basert på kundens ønsker, og overførte designen til en prototype i Photoshop med riktige farger og fonter. Deretter implementerte en av våre...
Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

For Netcam Norge laget vi en priskalkulator for Woocommerce basert på en av de tilgjengelig priskalkulator plugins som finnes for Woocommerce. Først tegnet vi opp priskalkulatoren i en Wireframe skisse og deretter ble skissen implementert i WordPress og Woocommerce....