Annonsedesign for promotering av frokostseminar

Annonsedesign for promotering av frokostseminar

Marshmallow Group holder frokost seminarer og i forbindelse med markedsføringen av frokostseminaret trengte gruppen en design av konsulentene og boken om Atferdsøkonomi. De spurte Raymond Furre om hjelp. Raymond benyttet portrettbildene han tok på Thon Hotell, i...