Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

, , ,

For Lagerboks.no laget vi en priskalkulator for basert på en plugin for Woocommerce.

Først designet Raymond Furre en wireframe basert på kundens ønsker, og overførte designen til en prototype i Photoshop med riktige farger og fonter. Deretter implementerte en av våre utviklere Photoshop designen inn i plugin for Woocommerce.