Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

, , ,
Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

For Lagerboks.no laget vi en priskalkulator for basert på en plugin for Woocommerce.

Først designet Raymond Furre en wireframe basert på kundens ønsker, og overførte designen til en prototype i Photoshop med riktige farger og fonter. Deretter implementerte en av våre utviklere Photoshop designen inn i plugin for Woocommerce.