Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

, ,
Utvikling av priskalkulator for Woocommerce

For Netcam Norge laget vi en priskalkulator for Woocommerce basert på en av de tilgjengelig priskalkulator plugins som finnes for Woocommerce.

Først tegnet vi opp priskalkulatoren i en Wireframe skisse og deretter ble skissen implementert i WordPress og Woocommerce.

Priskalkulatoren gjør det mulig å sette samme en overvåkningspakke bestående av forskjellige komponenter som ulike typer overvåkningskameraer, opptakere, kabler etc