Om Webkonsepter.no

Webkonsepter.no eies av Webkonsult AS, og er en lite norsk firma som leverer kunnskaps baserte tjenester til bedrifter i Norge.

Vi henter våre medarbeidere over hele verden og jobber med de aller dyktigste freelancerne som er mulig å få tak i. 

Daglig leder er Raymond Furre, som fyller flere roller; blant annet web designer, forretningsutvikler og markedsfører.

Pin It on Pinterest