Kjøpsbetingelser

Juridisk enhet

Webkonsepter.no er en avdeling av Webkonsult AS, organisasjonsnummer 816855292.

Merverdiavgift

Alle priser på denne nettsiden er eksklusiv merverdiavgift.

Produkter og tjenester

Driftsavtale

Domenehosting

Avtalen inkluderer hosting av valgfritt .no domene hos www.proisp.no eller annet domene til samme eller lavere pris.

Webhotell og epost.

Driftsavtalen inkluderer webhotell pakken “Pro Start” fra Proisp.no, som også inkluderer epost.

Oppdateringer

Driftsavtalen inkluderer ukentlig oppdatering av nettløsningen; nærmere bestemt WordPress, webdesigntemaet Divi og 3. parts programtillegg. Oppdatering utføres kun når det er påkrevd for nødvendig sikkerhet.

Sikkerhetskopi

Driftsavtalen inkluderer daglig sikkerhetskopi av nettløsningen. Om problemer skulle oppstå med nettløsningen er det bare å ta kontakt med Webkonsepter.no for tilbakelegging av data.

Brukerstøtte

Proisp.no er ansvarlig for brukerstøtte på webhotell og epost. Webkonsepter.no er ansvarlig for brukerstøtte for selve nettløsningen. Merk at brukerfeil ikke er inkludert i brukerstøtten. Vi bistår med utbedring av brukerfeil mot betaling time for time. Webkonsepter.no´s ansvar begrenser seg til daglig drift av nettløsningen.

Sikring av nettsiden

Dersom du har bestilt “Driftsavtale medium” hjelper vi til med å sikre nettsiden mot hackerangrep.

Reparasjon etter hacker angrep

Om du har bestilt “Driftsavtale medium” og nettsiden skulle bli hacket hjelper vi deg med å få nettsiden reparert og/eller gjenopprettet fra sikkerhetskopi.

Hastighetsoptimalisering

Om du har bestilt “Driftsavtale stor” hjelper vi deg med å optimalisere nettsiden for optimal hastighet.

Søkemotor optimalisering

Om du har bestilt “Driftsavtale stor” hjelper vi deg med teknisk søkemotor optimalisering av nettsiden (men ikke enkeltsider og blogginnlegg). Vi gir råd og veiledning om hvordan du kan oppnå synlighet hos søkemotorene i et vanlig organisk søk.

Hjemmeside- og nettbutikkløsning til kr. 0,-

Hjemmesideløsning og/eller nettbutikkløsning prissatt til kr. 0,- gis bort gratis “as-is”. Løsningen kan tilpasses og benyttes etter eget ønske. Det følger ikke med noen form for garanti for disse løsningene, men dersom du har bestilt driftsavtale er det vårt ansvar å sørge for daglig problemfri drift. Det er ikke lov å videreselge disse løsningene.

Fakturering

Driftsavtale

Før vi kan aktivere driftsavtalen må første faktura være betalt. Driftsavtalen betales forskuddsvis en gang per måned.

Andre tjenester

For andre tjenester bestilt via denne nettsiden faktureres tjenestene etterskuddsvis med 14. dagers betalingsfrist.

Oppsigelse

Avtalen har en gjensidige oppsigelsestid på 30 dager. Avtalen må sies opp skriftlig.

Force Majour

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn 60 dager har partene rett til å heve avtalen, ved å melde dette skriftlig til motparten.

Lov og tvister

Norsk lov gjelder for avtalen og for forhold som ikke er nevnt i den. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkingen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort ved voldgift i Norge. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner voldgiftsrettens tredje medlem, som er voldgiftsrettens formann. Forøvrig gjelder bestemmelsene i voldgiftsloven av 14. mai 2004 nr. 25 for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling.