EDI Systems AS er ledende i Norge på IT-løsninger for drift og administrasjon av lager og lagerutleie – WMS for 3. Parts Logistikk. Selskapet har sin base på Sortland i Vesterålen, med kunder over hele landet.

I dag benyttes løsningen av flere store 3PL aktørene på Østlandet og i de fleste fryselager langs kysten, over 50 3PL aktører fra Svalbard i nord til Fredricia (Danmark) i sør.

Webkonsepter.no har designet en enkel og funksjonell hjemmeside for EDI Systems AS med fokus på å presentere selskapet på en profesjonell og seriøs måte. Nettløsningen presenterer selskapets ulike programvare løsninger, forretningside og support opsjoner.

Den opprinnelige hjemmesiden så slik ut:

Vi ønsker EDI Systems AS til lykke med ny nettløsning!