CRM (Customer Relationship Management) – En introduksjon

Av Raymond Furre

I Wikipedia er CRM forklart slik:

CRM står for Customer Relations Management (Kunderelasjonshåndtering) og er programvare for å håndtere kunderelasjoner og relasjoner til ansatte, (som lønninger, oppdragshåndtering, m.v.)

Hva er det med CRM som gjør ditt firma så mye bedre enn dine konkurrenter? Først og fremst gir CRM orden og system på all informasjon som vanligvis ellers flyter i en haug på skrivebordet.

La meg gi deg noen eksempler på hvordan du kan ta i bruk CRM:

CRM & Salgsarbeid

  • Tenk deg at et salgsprospekt ringer og spør om et tilbud. I stedenfor å skrive samme tilbudet på nytt hver gang, gjør du et par klikk, og kunden har fått tilsendt en av dine forehåndsskrevne tilbud på mail.
  • Etter mange nok henvendelser fra dine salgs prospekter er det fort å miste oversikten når de ulike skal følges opp, hvilke møter du har hatt med vedkommende, epost korrespondanse, telefonsamtaler, osv. Alt dette kan lagres på hver kontakts kundekort

CRM & Markedsføring

  • Om du planlegger å sende ut epost til 2 eller flere kunder eller salgsprospekter samtidig, kan du lage flette epost fra CRM systemet. Etter at flette epost er sendt ut kan du få opp statistikk over hvor mange som har mottatt brevet, hva i nyhetsbrevet som var mest spennende og mye annen nyttig info.
  • Dersom du har en webside er det enkelt å lage skjema på websiden der interesserte kan melde sin interesse, som deretter blir registrert direkte i CRM systemets salgsdatabase.

CRM & Brukerstøtte

  • Om du har kunder som trenger din assistanse kan det være lurt å ha ett sted å registrere alle brukerstøtte henvendelser, der du eller dine medarbeidere kan opprette en sak som eventuelt esakleres til andre medarbeidere for videre behandling, med loggføring av historikk og styring av prioritet og sakens løsning.
  • Om du har en webside kan du gi dine kunder mulighet til å opprette egen brukerstøtte sake eller følge eksisterende brukerstøtte saker fra websiden – saker som behandles internt av deg og dine medarbeidere i CRM systemet.

CRM & Rapporter

  • Et CRM system gir gode rapporter over salgsstatistikk. Blant annet hvilke salgscaser du og alle andre selgere i din organisasjon jobber med og hvor langt hver enkelt er kommet i salgsprosessen.
  • Salgsrapportene er et glimrende rapporterings system for daglig leder eller salgssjef.

I tillegg til at CRM skal være svaret på mange utfordringer i din bedrift, skal bør systemet også være enkelt å bruke, ikke for dyrt i innkjøp og uten at du må bruke mange timer på å forstå hvordan du tar systemet i bruk.

Interessert i å vite mer om CRM? Ta kontakt for en time kostnadsfri rådgivning

Om forfatter

Raymond Furre er daglig leder og grunnlegger av Webkonsepter.no.

Han har jobbet med digital markedsføring i over 10 år, og hjulpet mange små og mellomstore selskaper lykkes på Internett.

I denne bloggen deler Raymond sin kunnskap om digital markedsføring - kompetanse du kan ta i bruk for din virksomhet.

Noe du lurer på? Send forfatter en melding.