I forbindelse med lansering av ny nettside for eiendomsselskapet Casabo fikk vi i oppdrag å designe logoen.

les mer